Jagiellonian University Repository

W stronę ontologii pola badań jakościowych

pcg.skipToMenu

W stronę ontologii pola badań jakościowych

Show full item record

dc.contributor.author Bryda, Grzegorz [SAP11117582] pl
dc.contributor.author Martini, Natalia [USOS61848] pl
dc.date.accessioned 2017-05-10T11:22:19Z
dc.date.available 2017-05-10T11:22:19Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40389
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title W stronę ontologii pola badań jakościowych pl
dc.title.alternative Towards an ontology of qualitative research practices pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 24-40 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 38-40 pl
dc.identifier.weblink http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume36/PSJ_12_4_Bryda_Martini.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest zapoznanie polskiego środowiska badaczy jakościowych z ideą opracowania ontologii dziedzinowej współczesnego pola badań jakościowych. Opisywane w artykule przedsięwzięcie, oparte na wielowymiarowej analizie zawartości międzynarodowych czasopism metodologicznych, zmierza ku uporządkowaniu aktualnej wiedzy w obszarze teorii i metodologii badań jakościowych z intencją ułatwienia orientacji w rozległym i zróżnicowanym polu jakościowych praktyk badawczych. Artykuł opisuje przebieg oraz wstępne wyniki pilotażowego projektu badawczego stosującego metodę słownikową do odkrywania i systematyzowania wiedzy na temat metodologii badań jakościowych na podstawie licznych, bieżących sprawozdań i refleksji operujących w tym polu badaczy. pl
dc.abstract.en The aim of the article is to introduce the Polish community of qualitative researchers to a new perspective in the study of qualitative research practices. The idea is to develop an ontology of contemporary qualitative research. Drawing on experiences from our research project, the article discusses the idea of systematizing the present state of art in the field of theory and methodology of qualitative research. Our study focuses on a new methodology of multidimensional content analysis of three international academic journals. The article describes the preliminary results of a pilot study which employs a dictionary-based approach as a method of knowledge discovery in textual databases and its systematization. Our goal is to provide insight in the vast and diverse approaches in the field of qualitative research practices. pl
dc.subject.pl ontologia dziedzinowa pl
dc.subject.pl metoda słownikowa pl
dc.subject.pl odkrywanie wiedzy pl
dc.subject.pl analiza treści pl
dc.subject.pl text mining pl
dc.subject.en domain ontology pl
dc.subject.en dictionary-based approach pl
dc.subject.en knowledge discovery pl
dc.subject.en content analysis pl
dc.subject.en text mining pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.eissn 1733-8069 pl
dc.title.journal Przegląd Socjologii Jakościowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-03-06 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska