Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

The 30th Ode of Solomon as an oldest example of the great Syriac poetry and the development of Syriac prosody

The 30th Ode of Solomon as an oldest example of the ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska