Jagiellonian University Repository

Badanie przedsiębiorczości artystów ulicznych : metodologia etnograficznych badań terenowych na rynku doznań

pcg.skipToMenu

Badanie przedsiębiorczości artystów ulicznych : metodologia etnograficznych badań terenowych na rynku doznań

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0