Jagiellonian University Repository

Władysław Pobóg-Malinowski i jego wspomnienia

Władysław Pobóg-Malinowski i jego wspomnienia

Show full item record

dc.contributor.author Żukowski, Przemysław [SAP12019904] pl
dc.date.accessioned 2017-05-06T08:40:52Z
dc.date.available 2017-05-06T08:40:52Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.isbn 978-83-231-2467-2 pl
dc.identifier.issn 2084-3550 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40041
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Władysław Pobóg-Malinowski i jego wspomnienia pl
dc.title.alternative Władysław Pobóg-Malinowski and his memories pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 160-172 pl
dc.identifier.weblink http://kpbc.umk.pl/publication/48617 pl
dc.description.series Archiwum Emigracji, ISSN 2084-0993; 35 pl
dc.description.number 2 (11) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.12775/AE.2009.054 pl
dc.identifier.eissn 2391-7911 pl
dc.title.journal Archiwum Emigracji pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-05-06 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska