Jagiellonian University Repository

Biblioteka Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

pcg.skipToMenu

Biblioteka Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Show full item record

dc.contributor.author Heuchert, Agnieszka [SAP12017020] pl
dc.date.accessioned 2017-04-28T11:40:32Z
dc.date.available 2017-04-28T11:40:32Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39946
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Biblioteka Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.title.alternative Library of the Institut of Oriental Studies of the Jagiellonian University pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-4 pl
dc.identifier.weblink http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/22 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia w skrócie historię nauczania języków orientalnych na Uniwersytecie Jagiellońskim i powstania biblioteki orientalistycznej oraz zakres tematyki księgozbioru. Autorka wyjaśnia na wybranych przykładach, niektóre problemy występujące przy opisie bibliograficznym publikacji w językach orientalnych, a wynikające z odmiennych systemów pisma czy różnic kulturowych, utrudniających jednoznaczne stosowanie zasad powszechnych w bibliotekarstwie europejskim. pl
dc.subject.pl języki orientalne pl
dc.subject.pl biblioteki obcojęzyczne pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.identifier.eissn 2299-565X pl
dc.title.journal Biblioteka i Edukacja pl
dc.title.volume Biblioteki obcojęzyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-04-28 pl
dc.participation Heuchert, Agnieszka: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa