Jagiellonian University Repository

Czytanie gry : o proceduralnej retoryce jako metodzie analizy ideologicznej gier komputerowych

pcg.skipToMenu

Czytanie gry : o proceduralnej retoryce jako metodzie analizy ideologicznej gier komputerowych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa