Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

O doświadczeniach we wdrażaniu specjalizacji ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Domańska, Ewa
Zamorski Krzysztof
Stobiecki, Rafał
Wiślicz, Tomasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Domańska, Ewa
Zamorski Krzysztof
Stobiecki, Rafał
Wiślicz, Tomasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Domańska, Ewa
Zamorski Krzysztof
Stobiecki, Rafał
Wiślicz, Tomasz