Jagiellonian University Repository

Test Spijkersa i test Süzen a pojęcie części zakładu pracy opartej o kryterium osobowe

pcg.skipToMenu

Test Spijkersa i test Süzen a pojęcie części zakładu pracy opartej o kryterium osobowe

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska  Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska