Jagiellonian University Repository

Literatura polska w Izraelu : pomiędzy pamięcią Europy a nowym życiem

pcg.skipToMenu

Literatura polska w Izraelu : pomiędzy pamięcią Europy a nowym życiem

Show full item record

dc.contributor.author Prokop-Janiec, Eugenia [SAP11012320] pl
dc.date.accessioned 2017-04-26T10:05:44Z
dc.date.available 2017-04-26T10:05:44Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0035-7707 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39731
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Literatura polska w Izraelu : pomiędzy pamięcią Europy a nowym życiem pl
dc.title.alternative Polish literature in Israel : between the memory of Europe and a new life pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-74 pl
dc.description.additional Streszcz. po pol. i ang. pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/4109/4208 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia literaturę polską w Izraelu jako literaturę tworzoną przez migrantów: stanowiącą odpowiedź na doświadczenie przemieszczenia terytorialnego oraz funkcjonowania pomiędzy różnymi kulturami. Przedmiotem analiz są obecne w poezji polsko-izraelskiej parafrazy, trawestacje i parodie utworów Adama Mickiewicza, w których odwołanie do kanonicznych tekstów polskiej literatury służy zapisowi życia w Izraelu. Posługiwanie się polskimi wzorami literackimi w opowieściach o nowym życiu i wpisywanie w nie świata izraelskiego oraz znaków kultury hebrajskiej interpretowane są jako swoisty korelat doświadczenia migracji. pl
dc.abstract.en The article presents Polish literature in Israel as literature written by migrants: a response to the experience of being relocated and of functioning between different cultures. The subject of the analyses are the paraphrases, travesties and parodies of works by Adam Mickiewicz that are present in Polish-Israeli literature. Referring to the canon texts of Polish literature in them serves recording the life in Israel. Using Polish literary patterns in stories about the new life and inscribing the Israeli world as well as signs of Hebrew culture into them is interpreted as a peculiar correlate of the experience of migration. pl
dc.subject.pl literatura polska w Izraelu pl
dc.subject.pl poezja polska w Izraelu pl
dc.subject.pl narracje migracyjne pl
dc.subject.pl doświadczenie migracyjne pl
dc.subject.pl parafraza literacka pl
dc.subject.en Polish literature in Israel pl
dc.subject.en Polish poetry in Israel pl
dc.subject.en migration narrations pl
dc.subject.en migration experience pl
dc.subject.en literary paraphrase pl
dc.description.volume 64 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,73 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rh.2016.64.1-4 pl
dc.identifier.eissn 2544-5200 pl
dc.title.journal Roczniki Humanistyczne pl
dc.title.volume Literatura polska. Żydowskie i polskie powinowactwa literackie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-04-23 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa