Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wpływ składowiska nawozów mineralnych na właściwości gleb i wód w obszarze chronionym na przykładzie Tarnawy Wyżnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Wpływ składowiska nawozów mineralnych na właściwości ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Drewnik, Marek [SAP11015309] pl
dc.contributor.author Kacprzak, Andrzej [SAP11017625] pl
dc.contributor.author Stolarczyk, Mateusz [SAP14009964] pl
dc.date.accessioned 2015-03-19T11:11:50Z
dc.date.available 2015-03-19T11:11:50Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1233-1910 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3972
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wpływ składowiska nawozów mineralnych na właściwości gleb i wód w obszarze chronionym na przykładzie Tarnawy Wyżnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym pl
dc.title.alternative Influence of a fertilizer stockpile on soil and water properties in a protected area – a case study from Tarnawa Wyżna in the Bieszczady National Park pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 318-335 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 334 pl
dc.identifier.weblink http://www.bdpn.pl/dokumenty/nauka/2013/rb21/art22.pdf pl
dc.abstract.en After the displacement of population at the end of 1940s, soils of the upper San valley were subject to natural plant succession. In 1980s a large remediation programme was carried out in the studied area – the study was aimed to investigate the impact of one of the many abandoned fertilizer stockpiles. The research has shown only a relatively small and spatially limited influence of the stockpile on soil properties expressed mainly in pH changes and an increase in soil compactness. The obtained results indicate that soil, owing to its filtering role, prevents the spreading of calcium and phosphorus compounds, potentially able to eutrophicate the environment. pl
dc.subject.en eutrophication pl
dc.subject.en phosphorus pl
dc.subject.en Cambisols pl
dc.description.volume 21 pl
dc.title.journal Roczniki Bieszczadzkie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-03-18 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 4


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach