Jagiellonian University Repository

Od wsi do miasta : przekształcenia przestrzeni obecnej Nowej Huty na przełomie lat 40. i 50. XX w.

pcg.skipToMenu

Od wsi do miasta : przekształcenia przestrzeni obecnej Nowej Huty na przełomie lat 40. i 50. XX w.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa