Jagiellonian University Repository

Evaluation of endovascular embolization of cerebral aneurysms by hydrogel coils

pcg.skipToMenu

Evaluation of endovascular embolization of cerebral aneurysms by hydrogel coils

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska