Jagiellonian University Repository

Embolization of a bronchial artery aneurysm in a chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patient with non-massive hemoptysis

pcg.skipToMenu

Embolization of a bronchial artery aneurysm in a chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patient with non-massive hemoptysis

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska