Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Życie codzienne pod rządami Stalina : Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku

Życie codzienne pod rządami Stalina : Rosja radziecka ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska