Jagiellonian University Repository

Sytuacja prawna byłych właścicieli nieruchomości ziemskich w III Rzeczpospolitej

pcg.skipToMenu

Sytuacja prawna byłych właścicieli nieruchomości ziemskich w III Rzeczpospolitej

Show full item record

dc.contributor.author Tracz, Grzegorz [SAP11015292] pl
dc.date.accessioned 2017-04-15T15:45:28Z
dc.date.available 2017-04-15T15:45:28Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2081-688X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39452
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sytuacja prawna byłych właścicieli nieruchomości ziemskich w III Rzeczpospolitej pl
dc.title.alternative The legal situation of former landowners in the Third Polish Republic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 3-29 pl
dc.identifier.weblink http://www.forumprawnicze.eu/attachments/article/194/Tracz.pdf pl
dc.abstract.pl Dekret PKWN w sprawie tzw. reformy rolnej z 6 września 1944 r. miał przede wszystkim znaczenie polityczne, a jego wprowadzenie, niezależnie od wprowadzonych nim zmian w strukturze agrarnej na polskiej wsi, służyło głównie przejęciu władzy w Polsce przez komunistów po zakończeniu II wojny światowej. Tzw. reforma rolna doprowadziła do likwidacji grupy społecznej właścicieli ziemskich. Pomimo upływu ponad 70 lat od wprowadzenia dekretu nadal pozostaje wiele zasadniczych wątpliwości co do skutków prawnych jego wprowadzenia. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego wątpliwości te pogłębia. W artykule przedstawiono krytykę tego stanu rzeczy a także zaproponowano wykładnię stosownych przepisów prawa dla jednoznacznego i jasnego określenia sytuacji prawnej byłych właścicieli ziemskich i ich spadkobierców. pl
dc.abstract.en The Polish Committee of National Liberation’s Decree on Land Reform of 6 Sep- tember 1944 was of principally political signi cance and the adoption thereof, irrespective of changes made to the agrarian structure in existence theretofore in the Polish countryside, served primarily to facilitate the seizure of power in Poland by communists following the conclusion of World War II. The Decree resulted in the elimination of the class of landowners. The fundamental rami cations of the decree are yet to be unequivocally explained, and doubts keep abounding. The case law of the Supreme Court, the Constitutional Court and the Supreme Administrative Court only deepens the sense of uncertainty. The paper o ers a critique of the cases and proposes a novel method of construction of relevant legal norms so that the current legal situation of former landowners or their heirs may be clearly determined. pl
dc.subject.pl dekret ws. tzw. reformy rolnej pl
dc.subject.pl nieruchomości ziemskie pl
dc.subject.pl właściciele ziemscy pl
dc.subject.pl dwory, pałace i mienie ruchome pl
dc.subject.en decree for landowners pl
dc.subject.en real estates pl
dc.subject.en landowners pl
dc.subject.en mansions, movables pl
dc.description.number 4 (36) pl
dc.description.publication 2,22 pl
dc.title.journal Forum Prawnicze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-04-14 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa