Jagiellonian University Repository

Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych kręgu Karpat : narracje lokalne i zarządzanie instytucjonalne (wstępne rezultaty badania pilotażowego)

pcg.skipToMenu

Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych kręgu Karpat : narracje lokalne i zarządzanie instytucjonalne (wstępne rezultaty badania pilotażowego)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa