Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

La question de l’attribut ethnique (vingt ans après)

La question de l’attribut ethnique (vingt ans après)

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Bochnak, Anna [SAP11006043] pl
dc.contributor.editor Bednarczuk, Leszek pl
dc.contributor.editor Bochnak, Anna [SAP11006043] pl
dc.contributor.editor Widłak, Stanisław pl
dc.contributor.editor Dębowiak, Przemysław [SAP14000478] pl
dc.contributor.editor Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.date.accessioned 2015-03-18T09:37:31Z
dc.date.available 2015-03-18T09:37:31Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7676-185-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3912
dc.language fre pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title La question de l’attribut ethnique (vingt ans après) pl
dc.title.alternative Question about the ethnic attributive adjectives and nouns (twenty years afterwards) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Polska Akademia Umiejętności pl
dc.pubinfo : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.description.physical 141-149 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Linguistique romane et linguistique indo-européenne : mélanges offerts à Witold Mańczak à l'occasion de son 90e anniversaire pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Bochnak, Anna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska