Jagiellonian University Repository

Czeskie onkání i onikání : niedokończony artykuł...

Czeskie onkání i onikání : niedokończony artykuł...

Show full item record

dc.contributor.author Bura, Renata [SAP11017718] pl
dc.contributor.author Orłoś, Teresa Zofia pl
dc.date.accessioned 2015-03-18T09:04:19Z
dc.date.available 2015-03-18T09:04:19Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1642-9893 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3908
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czeskie onkání i onikání : niedokończony artykuł... pl
dc.title.alternative Czech "onkání" and "onikání" : unfinished article... pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 203-215 pl
dc.identifier.weblink http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2014/Orlos_Bura.pdf pl
dc.abstract.pl Punktem wyjścia do rozważań na temat form grzecznościowych w języku czeskim stał się niedokończony artykuł Pani Profesor Teresy Zofii Orłoś . Onkání i onikání jako formy grzecznościowe używane były w czeszczyźnie przede wszystkim w XVIII wieku. W okresie odrodzenia narodowego nie zostały one włączone do normy literackiej (w tej funkcji używa się 2.os. lmn., czyli tzw. vykání), ale w codziennej komunikacji werbalnej pojawiały się jeszcze długo. Dzi ś onikání używa się jako elementu pozwalającego wyrazić ironię, parodię. W literaturze wykorzystywane bywa jako środek stylizacji czy charakterystyki bohaterów; przede wszystkim jako element charakteryzujący osoby proste lub Żydów (np. w żydowskich anegdotach). Brak form onkání i onikání we współczesnej czeszczyźnie pokazuje, że norma grzecznościowa się zmienia. Nie jest ona dana raz na zawsze. pl
dc.abstract.en Professor Teresa Zofia Orłoś' s unfinished article has become a stimulus to write this paper on polite forms in the Czech language. The polite forms onkání and onikání were mainly used in Czech in the 18th century. During the Czech Revival they were not included in the literary norm (the 2nd person pl., i.e. vykání is used), however, in everyday communication they have appeared for a long period of time. Today onikání is used as an element expressing irony or parody. In literature it is used as a means of stylization of heroes description, particularly characterizing simple people or Jews (e.g. in Jewish anecdotes). The lack of onkání and onikání in contemporary Czech shows that the norm of polite forms undergoes changes. It is not given for good. pl
dc.subject.pl język czeski pl
dc.subject.pl etykieta językowa pl
dc.subject.pl formy grzecznościowe pl
dc.subject.pl onkání pl
dc.subject.pl onikání pl
dc.subject.en Czech pl
dc.subject.en language etiquette pl
dc.subject.en polite forms pl
dc.subject.en onkání pl
dc.subject.en onikání pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 9 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Bohemistyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-03-03 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa