Jagiellonian University Repository

Przegląd metod niefarmakologicznego wzmocnienia poznawczego

pcg.skipToMenu

Przegląd metod niefarmakologicznego wzmocnienia poznawczego

Show full item record

dc.contributor.author Gunia, Artur [USOS172403] pl
dc.date.accessioned 2017-03-02T08:23:23Z
dc.date.available 2017-03-02T08:23:23Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9768 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39085
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przegląd metod niefarmakologicznego wzmocnienia poznawczego pl
dc.title.alternative Methods of non-pharmacological cognitive enhancement pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-27 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 26-27 pl
dc.identifier.weblink http://pfk.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/02/Teksty-Pokonferencyjne-10PFK.pdf pl
dc.abstract.pl Wzmocnienie poznawcze (ang. cognitive enhancement) jest interdyscyplinarnym podejściem mającym na celu usprawnienie władz poznawczych człowieka. Koncepcje wzmocnienia poznawczego przede wszystkim dotyczą wykorzystania środków oraz metod farmaceutycznych i informatycznych w celu podniesienia efektywności procesów poznawczych. Wzmocnienie poznawcze obejmuje również metody niewymagające zaawansowanych środków technologicznych. Metody te określa się mianem metod niefarmakologicznych, które obejmują działania prewencyjne, optymalizacje procesów fizjologicznych, czy wykorzystywanie i udoskonalanie technik mentalnych. Celem artykułu jest synteza i przegląd metod niefarmakologicznego wzmocnienia poznawczego. pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.journal Teksty Pokonferencyjne (Poznańskie Forum Kognitywistyczne) pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-27 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference 10. Poznańskie Forum Kognitywistyczne; 2015-04-25; 2015-04-25; Poznań; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska