Jagiellonian University Repository

Nowa Fala po pół wieku

pcg.skipToMenu

Nowa Fala po pół wieku

Show full item record

dc.contributor.author Lubelski, Tadeusz [SAP11005749] pl
dc.date.accessioned 2015-03-18T07:35:33Z
dc.date.available 2015-03-18T07:35:33Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0452-9502 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3902
dc.language pol pl
dc.title Nowa Fala po pół wieku pl
dc.title.alternative The New Wave after fifty years pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 40-50 pl
dc.abstract.pl W piętnaście lat po napisaniu swojej monografii francuskiej Nowej Fali, autor – powracając do tego zjawiska – omawia najważniejsze spośród jego nowych opracowań, jakie powstały w międzyczasie na świecie, od angielskiej książki krytycznofilmowej Geoffreya Nowella-Smitha Making Waves (2008) po doktoraty i habilitacje napisane we Francji i w Niemczech. Efekt tego rekonesansu badawczego zostaje przedstawiony w trzech podrozdziałach zgodnych z ujęciami metodologicznymi poszczególnych opracowań: Nowa Fala jako prekursorka światowego przełomu; Nowa Fala jako reprezentacja francuskości; „Do utraty tchu” wobec epoki, płci kulturowej, przymusów pola, egzystencjalizmu. pl
dc.abstract.en Fifteen years after writing the monograph on the French New Wave, the author returns to the phenomenon, and presents the most important up to date work on the topic published worldwide since then. He presents Geoffrey Nowell-Smith’s "Making waves" (2008), and PhD and habilitation theses writen in France and Germany. The result of this preliminary research is presented in three subsections: "New Wave as a precursor of the global breakthrough"; "New Wave as a representation of Frenchness"; “in relation to the period, gender, compulsion fields and existentialism". pl
dc.description.volume 36 pl
dc.description.number 85 pl
dc.description.publication 0,55 pl
dc.title.journal Kwartalnik Filmowy pl
dc.title.volume Film i media - przeszłość i przyszłość pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)