Jagiellonian University Repository

Sztuczne natury : performanse technonauki i sztuki

pcg.skipToMenu

Sztuczne natury : performanse technonauki i sztuki

Show full item record

dc.contributor.author Borowski, Mateusz [SAP11018837] pl
dc.contributor.author Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.date.accessioned 2017-02-28T12:01:02Z
dc.date.available 2017-02-28T12:01:02Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-750-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38996
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sztuczne natury : performanse technonauki i sztuki pl
dc.title.alternative Artificial natures: performances of technosciences and arts pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 516 pl
dc.subject.pl sztuczne natury pl
dc.subject.pl technologie pl
dc.subject.pl nowe media pl
dc.subject.pl teorie ewolucji pl
dc.subject.pl ciała i praktyki cielesne pl
dc.subject.pl kultura popularna pl
dc.subject.pl obcy z kosmosu pl
dc.subject.pl epidemie i wirusy pl
dc.subject.pl antropocen pl
dc.subject.en artificial natures pl
dc.subject.en technologies pl
dc.subject.en new media pl
dc.subject.en evolution theories pl
dc.subject.en bodies and bodily practices pl
dc.subject.en popular culture pl
dc.subject.en others from space pl
dc.subject.en epidemics and viruses pl
dc.subject.en Anthropocene pl
dc.description.series Dramat Współczesny. Interpretacje; 77 pl
dc.description.publication 25 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl
dc.identifier.project UMO-2012/07/B/HS2/01295 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa