Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Collinear antiferromagnetic structure in R_{2}Ni_{2}In ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Baran Stanisław
Szytuła Andrzej
Hoser, A.

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Baran Stanisław
Szytuła Andrzej
Hoser, A.

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Baran Stanisław
Szytuła Andrzej
Hoser, A.