Jagiellonian University Repository

Od Boga do świata, ku wolności : ateizm Michała Bakunina

Od Boga do świata, ku wolności : ateizm Michała Bakunina

Show full item record

dc.contributor.author Augustyn, Leszek [SAP11017989] pl
dc.date.accessioned 2015-03-17T12:35:02Z
dc.date.available 2015-03-17T12:35:02Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1895-8001 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3883
dc.language pol pl
dc.title Od Boga do świata, ku wolności : ateizm Michała Bakunina pl
dc.title.alternative From God to the world, to freedom : Mikhail Bakunin's atheism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 29-42 pl
dc.abstract.pl Od Boga ku światu, ku wolności. Ateizm Michaiła Bakunina. Artykuł poświęcony jest problemowi ateizmu w myśli Michaiła Bakunina (1814-1876). Podjęta w nim problematyka dotyczy ewolucji stanowiska Bakunina względem religii, sposobu rozumienia dziejów religii i podejmowanych prób określenia natury religii. Następnie poddany został namysłowi szczególny związek religii z władzą i państwem. Wreszcie została przedstawiona w zarysie Bakuninowska teoria ateizmu i ściśle z nią związany problem ludzkiej wolności. pl
dc.abstract.en From God to the world, to freedom. Mikhail Bakunin’s atheism. The present article deals with the issue of atheism in the philosophy of Mikhail Bakunin (1814-1876). It focuses on the development of the philosopher’s position concerning religion, his understanding of the history of religion as well as his attempts to specify the nature of religion. Later in the article the specific relation between religion and power and the state is considered. Lastly Bakunin’s theory of atheism and its inherent correlative, namely the issue of man’s freedom, are outlined. pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 3 pl
dc.title.journal Studia Philosophica Wratislaviensia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)