Jagiellonian University Repository

Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych

pcg.skipToMenu

Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych

Show full item record

dc.contributor.author Grabińska, Ewa [SAP14016469] pl
dc.contributor.author Grabowski, Sebastian pl
dc.date.accessioned 2017-02-24T07:50:22Z
dc.date.available 2017-02-24T07:50:22Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1644-0501 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38825
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych pl
dc.title.alternative New technologies on the air transport market pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 237-249 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 248-249 pl
dc.identifier.weblink https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/307/article/4474/ pl
dc.abstract.pl W artykule opisano, jaką rolę na rynku przewozów lotniczych odgrywają nowe technologie. Wstępnie charakteryzowano rynek usług lotniczych zarówno na świecie, jak i w Polsce, oraz opisano jego specyfikę. Dokonano przeglądu osiągnięć technologiczno-technicznych w sektorze lotniczym oraz przybliżono zagadnienie związków między postępem technologicznym a rozwojem transportu lotniczego. Następnie skoncentrowano się na opisie aplikacji mobilnych funkcjonujących na rynku usług lotniczych. W podsumowaniu podjęto temat szans i zagrożeń dla rozwoju sektora lotniczego, wynikających z wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, informacyjnych i telekomunikacyjnych. pl
dc.abstract.en Tourism and the consumption of goods, as well as tourism-related services, especially air transport, are determined by a large number of factors, which make these issues an interesting subject of study, yet acomplicated one. An analysis and a study are essential for this article, especially with the prospects of the proper and correct description of the potential improvements to information-related technologies. The growth of the air transportation system depends on new technology. Although mobile marketing in Poland is still in its early stages of development, it should not be ignored, especially by air transport business. In the near future, mobile marketing will play a big role in business promotion activities. The aim of this article is to contribute to the illustration of the current state, as well as to describe the perspectives of the future. pl
dc.subject.pl nowoczesne technologie pl
dc.subject.pl transport lotniczy pl
dc.subject.pl rynek przewozów lotniczych pl
dc.subject.pl porty lotnicze pl
dc.subject.pl linie lotnicze pl
dc.subject.pl aplikacje mobilne pl
dc.subject.pl marketing mobilny pl
dc.subject.en modern technologies air transport pl
dc.subject.en air transport market pl
dc.subject.en airports pl
dc.subject.en airlines pl
dc.subject.en mobile applications pl
dc.subject.en mobile marketing pl
dc.description.number 2 (34) pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2353-3188 pl
dc.title.journal Ekonomiczne Problemy Turystyki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-02 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Zarządzania w Turystyce pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa