Jagiellonian University Repository

A varsói Modern Művészeti Múzeum : a nagy várakozásról, a meghiúsult reményekről és a társadalmi kapcsolatok építéséről

A varsói Modern Művészeti Múzeum : a nagy várakozásról, ...

Show full item record

dc.contributor.author Jagodzińska, Katarzyna [SAP14008233] pl
dc.date.accessioned 2017-02-23T14:43:01Z
dc.date.available 2017-02-23T14:43:01Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2063-3580 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38820
dc.language hun pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title A varsói Modern Művészeti Múzeum : a nagy várakozásról, a meghiúsult reményekről és a társadalmi kapcsolatok építéséről pl
dc.title.alternative Museum of Modern Art in Warsaw : about great hopes, disappointment and building social ties pl
dc.title.alternative Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie : o wielkich nadziejach, rozczarowaniu i budowaniu więzi społecznych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 36-47 pl
dc.identifier.weblink https://issuu.com/centrart/docs/opus_mixtum_2 pl
dc.subject.pl Muzeum Sztuki Nowoczesnej pl
dc.subject.pl Christian Kerez pl
dc.subject.pl Warszawa pl
dc.subject.en Museum of Modern Art pl
dc.subject.en Christian Kerez pl
dc.subject.en Warsaw pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Opus Mixtum II pl
dc.language.container hun pl
dc.date.accession 2017-02-23 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska