Jagiellonian University Repository

Podmiot i tożsamość w filozofii Paula Ricoeura

pcg.skipToMenu

Podmiot i tożsamość w filozofii Paula Ricoeura

Show full item record

dc.contributor.author Drwięga, Marek [SAP11016369] pl
dc.date.accessioned 2017-02-23T11:47:04Z
dc.date.available 2017-02-23T11:47:04Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2084-2937 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38773
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Podmiot i tożsamość w filozofii Paula Ricoeura pl
dc.title.alternative Subject and identity in the philosophy of Paul Ricœur pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-25 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/266/141 pl
dc.abstract.pl W artykule zwraca się uwagę na dwa istotne elementy stanowiska filozoficznego Paula Ricœura: podmiotowość i tożsamość. Można stwierdzić, że francuski filozof przedstawił bardzo interesującą argumentację dotyczącą tych kwestii. Autor rekonstruuje stanowisko Ricœura, przedstawiając z jednej strony – przejście od koncepcji podmiotu do koncepcji osoby, z drugiej zaś – przejście od koncepcji tożsamości człowieka do tożsamości narracyjnej. Wydaje się, że te dwa wątki odgrywają kluczową rolę w antropologii filozoficznej Ricœura. pl
dc.abstract.en In the paper, Subject and Identity in the Philosophy of Paul Ricœur, the author attempts to draw readers attention to two important elements of the philosophy of Paul Ricœur, i.e. subjectivity and identity. It is a matter of recognised fact that the French philosopher developed a very interesting argumentation within these fields, which is why the author tries to follow Ricœur’s position, on the one hand, showing evolution from the subject to the concept of person, and on the other hand, from the concept of human identity to narrative identity. It appears to the author that the two concepts play a crucial role in Ricœur’s philosophical anthropology. pl
dc.subject.pl podmiotowość pl
dc.subject.pl osoba pl
dc.subject.pl bycie sobą pl
dc.subject.pl tożsamość narracyjna pl
dc.subject.pl Paul Ricœur pl
dc.subject.en subject pl
dc.subject.en person pl
dc.subject.en self pl
dc.subject.en identity pl
dc.subject.en narrative identity pl
dc.subject.en Paul Ricœur pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2354-0389 pl
dc.title.journal Miscellanea Anthropologica et Sociologica pl
dc.title.volume Tożsamość narracyjna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-11-12 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa