Jagiellonian University Repository

Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie mówionej mieszkańców Podkarpacia : (na przykładzie Jaślisk i wsi okolicznych)

pcg.skipToMenu

Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie mówionej mieszkańców Podkarpacia : (na przykładzie Jaślisk i wsi okolicznych)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright