Jagiellonian University Repository

Symboliczne zanikanie granic w Europie : strefa Schengen - konsekwencje zmiany koncepcji granic w Unii Europejskiej

pcg.skipToMenu

Symboliczne zanikanie granic w Europie : strefa Schengen - konsekwencje zmiany koncepcji granic w Unii Europejskiej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska