Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy język ma wpływ na dyskryminację kobiet? : feminizm analityczny Jennifer Hornsby i Marthy Nussbaum

Czy język ma wpływ na dyskryminację kobiet? : ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska