Jagiellonian University Repository

Bruno Schulz : pisarz środkowoeuropejski?

Bruno Schulz : pisarz środkowoeuropejski?

Show full item record

dc.contributor.author Szymankiewicz, Błażej pl
dc.date.accessioned 2017-02-22T11:18:35Z
dc.date.available 2017-02-22T11:18:35Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38682
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Bruno Schulz : pisarz środkowoeuropejski? pl
dc.title.alternative Bruno Schulz : a Central European writer? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-23 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 22-23 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+15_4_2016/e417e537-dfc7-4138-bb84-a69ff3ecda25#page=7 pl
dc.abstract.pl W artykule staram się wyeksponować i zanalizować wybrane wątki, zabiegi oraz motywy w twórczości Brunona Schulza, które można wpisać w ramy projektu "środkowoeuropejskości" w literaturze. Interesują mnie trzy kręgi problemowe: kwestia formalno-tematycznego dziedzictwa Galicji i Monarchii Austro-Węgierskiej (oraz austro-węgierskiego modernizmu) w tekstach Schulza, stosunek autora do czasu i historii (specyfika jego twórczości w warunkach środkowoeuropejskich oraz wynikające z nich powiązania z antyheglizmem), a także Schulzowskie pojmowanie mitu jako czynnika zarówno dowartościowanego, jak i poddawanego dekonstrukcji. Proponuję również, za ustaleniami Michała Pawła Markowskiego, by uznać Schulza za przedstawiciela środkowoeuropejskiej "krytycznej nowoczesności". pl
dc.abstract.en In the article the author is trying to expose and analyze certain issues and motifs in works of Bruno Schulz, which can be described and considered as the part of so-called "Central Europeanism" in literature. In this case, three main problems are the most interesting part - the first one: the question of formal and thematic "heritage" of Galicia and Austro-Hungary (and Austro-Hungarian modernism) in Schulz's short stories. The second issue: problem of time and history in the Central European conditions (which can be related with anti-Hegelian philosophy). And finally the third one: Schulz's understanding of myth as a factor which can be both appreciated, but also deconstructed. The article refers to the ideas of such scholars as M. P. Markowski, K. Stala, J. Fazan, W. Bolecki, P. Śliwiński, et al. pl
dc.subject.pl Bruno Schulz pl
dc.subject.pl Europa Środkowa pl
dc.subject.pl Austro-Węgry pl
dc.subject.pl modernizm pl
dc.subject.pl nowoczesność krytyczna pl
dc.subject.en Bruno Schulz pl
dc.subject.en Central Europe pl
dc.subject.en Austro-Hungary pl
dc.subject.en modernism pl
dc.subject.en critical modernity pl
dc.description.number 15 (4) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-22 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska