Jagiellonian University Repository

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne

pcg.skipToMenu

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne

Show full item record

dc.contributor.editor Modzelewska-Opara, Ewa [SAP14022319] pl
dc.contributor.editor Łomanowska, Iga [USOS98986] pl
dc.contributor.editor Popek, Krzysztof [USOS111081] pl
dc.date.accessioned 2017-02-22T10:55:56Z
dc.date.available 2017-02-22T10:55:56Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38681
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+15_4_2016/e417e537-dfc7-4138-bb84-a69ff3ecda25 pl
dc.description.number 15 (4) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.date.accession 2017-02-22 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.contributor.serieseditor Nyzio, Arkadiusz [USOS79563] pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska