Jagiellonian University Repository

Contemporary kathak w Wielkiej Brytanii jako przestrzeń negocjowania transkulturowej tożsamości diaspory

pcg.skipToMenu

Contemporary kathak w Wielkiej Brytanii jako przestrzeń negocjowania transkulturowej tożsamości diaspory

Show full item record

dc.contributor.author Skiba, Katarzyna [USOS21545] pl
dc.date.accessioned 2017-02-22T09:16:48Z
dc.date.available 2017-02-22T09:16:48Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38672
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Contemporary kathak w Wielkiej Brytanii jako przestrzeń negocjowania transkulturowej tożsamości diaspory pl
dc.title.alternative Contemporary kathak in great britain as the space of negotiation of diasporic, transcultural identity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-45 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 43-45 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+14_3+2016/8fc8fd44-d140-403d-8711-2edeeaf3705c#page=23 pl
dc.abstract.pl Tematem artykułu jest zagadnienie transkulturowości w kontekście sztuki indyjskiego tańca kathak w środowiskach diaspory. Na przykładzie wybranych dzieł choreografów mieszkających w Wielkiej Brytanii ukazane są czynniki i mechanizmy transformacji w łonie klasycznych form tańca indyjskiego, zwłaszcza w warunkach wielokulturowości i migracji. Artykuł przedstawia zmienne funkcje, status i percepcję tańca indyjskiego w Wielkiej Brytanii, koncentrując się na współczesnych próbach przełamania orientalizmu oraz praktyki kategoryzowania tańca indyjskiego na podstawie kryteriów narodowości czy etniczności. Omówienie wyrastającego z tych motywacji nurtu współczesnego kathak ma służyć zwróceniu uwagi na ideologiczny aspekt tej eksperymentalnej, hybrydalnej twórczości, powstającej w kręgach diaspory. Artykuł opracowano w oparciu o badania archiwalne i terenowe, przeprowadzone przez autorkę w Londynie i Birmingham w 2015 roku. pl
dc.abstract.en The article explores the issue of transculturality in the context of Indian dance kathak in the diaspora. Illustrated by examples of selected works of kathak choreographers living in the UK, it points out the factors and mechanisms of transformation in the classical Indian dance, especially in the context of multiculturalism and migration. The article mentions changing functions, status and perceptions of Indian dance in the UK over the past decades, to focus on the contemporary resistance to Orientalism, and the practices of categorizing Indian dance on the basis of the criteria of nation or ethnicity. Discussing the motivations lying behind the emergence of contemporary kathak, the author aims to underline the ideological aspect of the experimental, hybrid choreographies, created in the diaspora. The paper is based on archival research and fieldwork, conducted by the author in London and Birmingham in 2015. pl
dc.subject.pl kathak pl
dc.subject.pl taniec indyjski pl
dc.subject.pl transkulturowość pl
dc.subject.pl diaspora południowoazjatycka pl
dc.subject.en kathak pl
dc.subject.en South Asian dance pl
dc.subject.en transculturalism pl
dc.subject.en Indian diaspora pl
dc.description.number 14 (3) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-22 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska