Jagiellonian University Repository

Kulturowe transformacje baletu "Sylfida"

pcg.skipToMenu

Kulturowe transformacje baletu "Sylfida"

Show full item record

dc.contributor.author Narewska, Agnieszka [USOS102546] pl
dc.date.accessioned 2017-02-22T08:53:00Z
dc.date.available 2017-02-22T08:53:00Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38670
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Kulturowe transformacje baletu "Sylfida" pl
dc.title.alternative The main cultural transformations of the ballet "Sylphide" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-22 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 21-22 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+14_3+2016/8fc8fd44-d140-403d-8711-2edeeaf3705c#page=7 pl
dc.abstract.pl Sylfida to jeden z najsłynniejszych baletów w historii tańca, którego premiera wyznacza początek romantyzmu w sztuce baletowej. Jego główne komponenty: libretto, konstrukcja formalna, dekoracje, kostiumy i choreografia stały się wzorem dla kolejnych twórców, wpływając również na obecny kształt baletów klasycznych. Największą sensacją i najmocniejszą stroną Sylfidy była odtwórczyni tytułowej roli - Maria Taglioni. Dzięki swojemu scenicznemu wizerunkowi nie tylko wypromowała ona nowy, liryczny, eteryczny styl wykonawstwa, lecz stała się również pierwszą międzynarodową gwiazdą baletu, wpływając na sztukę, modę i obyczajowość epoki. Praca Kulturowe transformacje baletu Sylfida, oprócz omówienia pierwszych inscenizacji w choreografii Filippa Taglioniego i Augusta Bournonville'a, stawia sobie za zadanie odkrycie inspiracji tym baletem w kulturze XIX wieku oraz w późniejszej sztuce baletowej. pl
dc.abstract.en La Sylphide is one of the most famous ballets in the history of dance. Its premiere marks the beginning of the romantic era in ballet. The main components of La Sylphide such as: libretto, formal design, decorations, costumes and choreography became a model for subsequent ballet artists. They also made an impact on the current shape of classical ballet. The biggest sensation and the strongest point of the La Sylphide was Maria Taglioni, the performer of the title role in this piece. With her stage image she promoted not only new, lyrical, ethereal styles of performance, but also became the first international ballet star, influencing art, fashion and other customs of her era. This paper focuses on Sylphide's first stagings and the choreography by Filippo Taglioni and August Bournonville. Moreover, this article sets out the task of finding inspiration for La Sylphide in the culture of the nineteenth century and in the art of ballet in later centuries. pl
dc.subject.pl Sylfida pl
dc.subject.pl balet pl
dc.subject.pl Maria Taglioni pl
dc.subject.en Sylphide pl
dc.subject.en ballet pl
dc.subject.en Maria Taglioni pl
dc.description.number 14 (3) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska