Jagiellonian University Repository

Petersburskie czasopisma Adama Honorego Kirkora

pcg.skipToMenu

Petersburskie czasopisma Adama Honorego Kirkora

Show full item record

dc.contributor.author Frączek, Magdalena [USOS56391] pl
dc.date.accessioned 2017-02-21T15:14:21Z
dc.date.available 2017-02-21T15:14:21Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2081-8742 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38628
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Petersburskie czasopisma Adama Honorego Kirkora pl
dc.title.alternative St. Petersburg magazines of Adam Honory Kirkor pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 103-118 pl
dc.identifier.weblink http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EO/article/view/3798/3742 pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-20 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska