Jagiellonian University Repository

Ruch społeczny jako przestrzeń pozytywnej dewiacji : przypadek polskiej opozycji czasów PRL

pcg.skipToMenu

Ruch społeczny jako przestrzeń pozytywnej dewiacji : przypadek polskiej opozycji czasów PRL

Show full item record

dc.contributor.author Mielczarek, Adam [SAP14012592] pl
dc.date.accessioned 2017-02-21T13:43:21Z
dc.date.available 2017-02-21T13:43:21Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2299-7725 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38607
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ruch społeczny jako przestrzeń pozytywnej dewiacji : przypadek polskiej opozycji czasów PRL pl
dc.title.alternative Social movement as a space for positive deviance : the case of Polish political opposition in the time of the People’s Republic of Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 74-91 pl
dc.identifier.weblink http://www.ipsir.uw.edu.pl//UserFiles/File/PRACEKATEDRYSNDIKS/Tom14/Ruch_spoleczny_jako_przestrzen_pozytywnej_dewiacji.pdf pl
dc.abstract.pl Celem tego artykułu będzie opisanie empirycznego przykładu pozytywnej dewiacji, jakim była aktywność uczestników polskich ruchów opozycyjnych lat 70. i 80. Na tym przykładzie pokazana zostanie rola, jaką dla zjawiska pozytywnej dewiacji odgrywa zakorzenienie w kulturze i orientacja na wartości. Podjęta zostanie również refleksja nad tym, w jakim stopniu ruch społeczny wydaje się naturalnym polem ujawniania się postaw pozytywnej dewiacji oraz nad sposobami, w jakie subkultura ruchu ukierunkowuje sposoby ich realizacji. pl
dc.abstract.en The paper intends to describe an empirical case of positive deviance, i.e. the activity of the members of Polish opposition movements in the 1970s and 1980s. The example will be used to illustrate how the cultural foothold and the value orientation may become compounding factors of positive deviance. Moreover, the discussion is introduced about the social movement as a natural ground for practicing positive deviation and about ways in which the movement subculture will guide its fulfillment. pl
dc.subject.pl postawy pozytywnej dewiacji pl
dc.subject.pl polskie ruchy opozycyjnych lat 70. i 80 pl
dc.subject.pl pozytywna dewiacja społeczna pl
dc.subject.en positive social deviance pl
dc.subject.en the attitudes of positive deviance pl
dc.subject.en Polish opposition movements in the 1970s and 1980s pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-21 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 3


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska