Jagiellonian University Repository

Narzędzia oceny potrzeb i jakości pracy szkół oraz sposób ich wykorzystania przez Gminę Miejską Kraków w latach 2012-2014

pcg.skipToMenu

Narzędzia oceny potrzeb i jakości pracy szkół oraz sposób ich wykorzystania przez Gminę Miejską Kraków w latach 2012-2014

Show full item record

dc.contributor.author Tatulińska, Marta [USOS188895] pl
dc.contributor.editor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.date.accessioned 2017-02-20T14:54:27Z
dc.date.available 2017-02-20T14:54:27Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65688-04-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38480
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Narzędzia oceny potrzeb i jakości pracy szkół oraz sposób ich wykorzystania przez Gminę Miejską Kraków w latach 2012-2014 pl
dc.title.alternative Needs assessment and the quality of schools tools and their use by the Municipality of Krakow in 2012-2014 pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ pl
dc.description.physical 87-111 pl
dc.identifier.weblink http://www.isp.uj.edu.pl/documents/2103800/7252370/Wybrane+aspekty+zarz%C4%85dzania+i+przyw%C3%B3dztwa+edukacyjnego.pdf/2d9bff27-aa42-4987-b5ab-416eb5183cc6 pl
dc.description.series Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 1,6 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-65688-05-7 pl
dc.title.container Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa