Jagiellonian University Repository

Narzędzia oceny potrzeb i jakości pracy szkół oraz sposób ich wykorzystania przez Gminę Miejską Kraków w latach 2012-2014

pcg.skipToMenu

Narzędzia oceny potrzeb i jakości pracy szkół oraz sposób ich wykorzystania przez Gminę Miejską Kraków w latach 2012-2014

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa