Jagiellonian University Repository

Społeczne zmiany w postawie wobec pracy zawodowej u specjalistów z branży IT

pcg.skipToMenu

Społeczne zmiany w postawie wobec pracy zawodowej u specjalistów z branży IT

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska