Jagiellonian University Repository

Mesjasz na wysypisku albo soteriologia śmiecia

pcg.skipToMenu

Mesjasz na wysypisku albo soteriologia śmiecia

Show full item record

dc.contributor.author Sawczyński, Piotr [USOS113877] pl
dc.date.accessioned 2017-02-18T09:08:07Z
dc.date.available 2017-02-18T09:08:07Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38371
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Mesjasz na wysypisku albo soteriologia śmiecia pl
dc.title.alternative Messiah at the landfill or soteriology of garbage pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 159-174 pl
dc.identifier.weblink http://numery.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/07.Sawczynski.pdf pl
dc.description.number 3 (9) pl
dc.identifier.eissn 2081-8130 pl
dc.title.journal Praktyka Teoretyczna pl
dc.title.volume Po kapitalizmie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-18 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa