Jagiellonian University Repository

Muzeum bez strony internetowej? : o zgubnych skutkach braku promocji europejskich muzeów instrumentów muzycznych dla potencjału turystyczno-kulturowego tych instytucji

pcg.skipToMenu

Muzeum bez strony internetowej? : o zgubnych skutkach braku promocji europejskich muzeów instrumentów muzycznych dla potencjału turystyczno-kulturowego tych instytucji

Show full item record

dc.contributor.author Różańska, Róża Zuzanna [USOS95463] pl
dc.date.accessioned 2017-02-17T15:11:56Z
dc.date.available 2017-02-17T15:11:56Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38356
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Muzeum bez strony internetowej? : o zgubnych skutkach braku promocji europejskich muzeów instrumentów muzycznych dla potencjału turystyczno-kulturowego tych instytucji pl
dc.title.alternative Museum without a website? : for the evils of the lack of promotion of European museums of musical instruments for the potential of tourism and cultural heritage of these institutions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-64 pl
dc.identifier.weblink http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/506 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na zaniedbania w obszarze promocji europejskich muzeów instrumentów muzycznych w Internecie. Całkowite, bądź częściowe zaniechanie wirtualnej promocji zbiorów muzycznych artefaktów stoi w sprzeczności z procesami globalizacji oraz podstawowymi zadaniami muzeów. W celu przeprowadzenia analizy zaprezentowano najważniejsze europejskie instytucje przechowujące instrumenty muzyczne, z których wyodrębniono dwadzieścia trzy przypadki z trzynastu krajów, reprezentujące zróżnicowaną wielkość kolekcji, mieszczących się w metropoliach oraz małych miastach. Do oceny wybrano muzea instrumentów muzycznych, muzea sztuki i rzemiosła artystycznego, w których kolekcjach znajdują się takie przedmioty, a także muzea biograficzne. Za pomocą ukierunkowanej analizy dotyczącej jakości promocji wyróżniono typowe błędy w jej sferze wśród wybranej grupy podmiotów oraz skonfrontowano europejskie instytucje z czterema najistotniejszymi muzeami amerykańskimi. Zwrócono uwagę na negatywne skutki szerzenia się tego zjawiska dla wizerunku ocenianych podmiotów. Badania potwierdziły, że jakość strony internetowej zwykle jest skorelowana z rangą instytucji, ponadto postawę muzeów odnośnie do udostępniania informacji i metod reklamy w Internecie i kształtują otaczające organizacje. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to draw attention to the neglect in the area of promotion of European museums of musical instruments on the Internet. This paper explores the impact of European museums of musical instruments' virtual promotion in the light its values, both with the roles of museums and theirs basic tasks, and also with with the processes of globalization. The analysis covers twenty three major European museums from thirteen countries, which were compared to three leading American institutions, described as a good practice examples. During analysis the typical errors have been disclosed and classified. The conclusion draws attention to the consequences of the lack of virtual promotion of musical instruments museums and the possible negative effects which might occur as a result of such activities. pl
dc.description.number 10 pl
dc.identifier.eissn 1689-4642 pl
dc.title.journal Turystyka Kulturowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-25 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska