Jagiellonian University Repository

I seminarium projektu badawczego Fontes iuris Lusatiae Superioris Vatustissimi, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 9-10 czerwca 2016 r.

pcg.skipToMenu

I seminarium projektu badawczego Fontes iuris Lusatiae Superioris Vatustissimi, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 9-10 czerwca 2016 r.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa