Jagiellonian University Repository

Syria w przededniu wypraw krzyżowych w świetle kronik arabskich

pcg.skipToMenu

Syria w przededniu wypraw krzyżowych w świetle kronik arabskich

Show full item record

dc.contributor.advisor Michalak-Pikulska, Barbara [SAP11014922] pl
dc.contributor.author Gajec, Marcin [SAP14008175] pl
dc.date.accessioned 2017-02-17T10:01:47Z
dc.date.available 2017-02-17T10:01:47Z
dc.date.submitted 2014-12-11 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38316
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Syria w przededniu wypraw krzyżowych w świetle kronik arabskich pl
dc.title.alternative Syria at the eve of the Crusades as seen by the Arab annals pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 215 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 198-207 pl
dc.subject.pl Syria pl
dc.subject.pl Seldżucy pl
dc.subject.pl krucjaty pl
dc.subject.pl Turcy pl
dc.subject.pl Manzikert pl
dc.subject.en Syria pl
dc.subject.en Seljuqs pl
dc.subject.en crusades pl
dc.subject.en Turks pl
dc.subject.en Manzikert pl
dc.description.publication 13 pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2014/231 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologiczny pl
dc.contributor.reviewer Bieniek, Adam [SAP11016302] pl
dc.contributor.reviewer Machut-Mendecka, Ewa pl
dc.participation Gajec, Marcin: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 24; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska