Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład

Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Hilman, Krzysztof [SAP14004636] pl
dc.contributor.author Hładyszewska, Magdalena pl
dc.contributor.author Niczyporuk, Piotr pl
dc.contributor.author Palmirski, Tomasz [SAP11016618] pl
dc.contributor.author Wasyl, Anna Maria [SAP11017671] pl
dc.contributor.author Kołodko, Piotr pl
dc.contributor.author Kubiak, Przemysław pl
dc.contributor.author Pikulska-Radomska, Anna pl
dc.contributor.author Reszczyński, Jarosław pl
dc.date.accessioned 2017-02-17T09:49:01Z
dc.date.available 2017-02-17T09:49:01Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65323-19-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38312
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład pl
dc.title.alternative Digesta Iustiniani = The Digest of Justinian : text and translation pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Poligrafia Salezjańska pl
dc.description.physical 449 pl
dc.description.additional Tekst równol. łac. i pol. na przeciw. s. Bibliogr. s. 441-449. Zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Piotr Niczyporuk,Tomasz Palmirski, Anna Maria Wasyl przy współpracy Piotra Kołodki (różne fragmenty), Przemysława Kubiaka (księga 48), Anny Pikulskiej-Radomskiej (księga 48), Jarosława Reszczyńskiego (różne fragmenty) pl
dc.subject.pl digesta pl
dc.subject.pl pandekty pl
dc.subject.pl Justynian I pl
dc.subject.pl prawo rzymskie pl
dc.subject.en digest pl
dc.subject.en pandects pl
dc.subject.en Justinian I pl
dc.subject.en Roman law pl
dc.description.volume 7.2 pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 28 pl
dc.title.volume Księgi 48-50 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Rzymskiego pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Klasycznej pl
dc.subtype SourceEditorship pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach