Jagiellonian University Repository

To my wymyśliliśmy czas : "Ocean Without a Shore" i "Transfigurations" Billa Violo

To my wymyśliliśmy czas : "Ocean Without a Shore" i ...

Show full item record

dc.contributor.author Pitrus, Andrzej [SAP11014798] pl
dc.date.accessioned 2015-03-16T09:11:20Z
dc.date.available 2015-03-16T09:11:20Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0452-9502 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3828
dc.language pol pl
dc.title To my wymyśliliśmy czas : "Ocean Without a Shore" i "Transfigurations" Billa Violo pl
dc.title.alternative It is us who invented time : "Ocean Without a Shore" and "Transfigurations" by Bill Viola pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 161-170 pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera interpretacje prac amerykańskiego artysty wideo Billa Violi Ocean Without a Shore i Transfigurations. W obydwu artysta wykorzystał niecodzienną technologię łączącą zapis HD, prymitywne kamery telewizji przemysłowej i techniki inscenizacyjne własnego pomysłu. Wspólnym tropem jest tu czas ukazany w wielu kontekstach. Pozornie powtarzalna forma stała się dla Violi pretekstem do rozważań o przemijaniu, śmierci, reinkarnacji. Po raz kolejny wyrafinowana technologia ujawnia swoje „ludzkie” oblicze, po raz kolejny także Bill Viola proponuje widzom zmierzenie się z erudycyjną układanką, która pod pozornie prostoduszną powierzchnią kryje wiele fascynujących odniesień – przede wszystkim do filozofii i systemów religijnych Wschodu. pl
dc.abstract.en The article contains interpretations of two works of the American video artist Bill Viola: "Ocean Without a Shore" and "Transfigurations". In both of them the artist used an unusual technique combining a HD recording, primitive CCTV recordings and his own staging techniques. The common theme is time depicted in many contexts. Seemingly repetitive form became, for Bill Viola, a pretext for reflection on transience, death and reincarnation. Once again, sophisticated technology shows its “human” face, and once again Bill Viola offers the audience the challenge of an erudite puzzle, which under an apparently artless surface hides many fascinating references, in particular to philosophy and religious systems of the East. pl
dc.description.volume 36 pl
dc.description.number 86 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Kwartalnik Filmowy pl
dc.title.volume Wymiary czasu pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)