Jagiellonian University Repository

Prezydencja grupowa w Radzie Unii Europejskiej - ocena funkcjonalności oraz analiza porównawcza wybranych trio

pcg.skipToMenu

Prezydencja grupowa w Radzie Unii Europejskiej - ocena funkcjonalności oraz analiza porównawcza wybranych trio

Show full item record

dc.contributor.author Raczyńska, Magdalena [USOS127563] pl
dc.contributor.editor Stachowiak, Grzegorz [USOS113289] pl
dc.date.accessioned 2017-02-16T12:16:02Z
dc.date.available 2017-02-16T12:16:02Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-932398-6-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38246
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Prezydencja grupowa w Radzie Unii Europejskiej - ocena funkcjonalności oraz analiza porównawcza wybranych trio pl
dc.title.alternative Group presidency in the Council of the European Union - assessment of functioning and comparative analysis of selected trio pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 63-75 pl
dc.abstract.pl Trio prezydencji stanowi odpowiedź na kilka zasadniczych problemów, które pojawiały się podczas sprawowania tradycyjnej sześciomiesięcznej prezydencji rotacyjnej państw członkowskich. Jednak jego miejsce i rola w unijnym procesie decyzyjnym, głównie ze względu na niedostatecznie rozbudowane ramy formalne, są słabo zdefiniowane. Artykuł stanowi dwupoziomowe opracowanie wspomnianej instytucji. Część teoretyczna zawiera zestawienie podstawowych informacji na temat podstaw prawnych i sposobu funkcjonowania trio prezydencji. Część praktyczną stanowi analiza efektywności współpracy w ramach wspólnego programowania prezydencji oraz identyfikacji graficznych trio funkcjonujących do końca 2012 r. Ostatecznie umożliwia to ocenę współpracy państw sprawujących przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, stanowiącą próbę odpowiedzi na pytanie, czy prezydencja zbiorowa stanowi przykład okresu trzech udanych sześciomiesięcznych prezydencji, czy jednak ma szanse stać się nową, bardziej funkcjonalną koncepcją działania na forum unijnym. pl
dc.title.container Stosunki międzynarodowe : regiony, historia, problemy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 1; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska