Jagiellonian University Repository

Między autorem a drukarzem : dobór ilustracji w "Historia naturalis" Jana Jonstona

pcg.skipToMenu

Między autorem a drukarzem : dobór ilustracji w "Historia naturalis" Jana Jonstona

Show full item record

dc.contributor.author Czapla, Julia [USOS34392] pl
dc.date.accessioned 2017-02-16T07:13:56Z
dc.date.available 2017-02-16T07:13:56Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38151
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Między autorem a drukarzem : dobór ilustracji w "Historia naturalis" Jana Jonstona pl
dc.title.alternative Between the author and the printer : selection of illustrations in Jan Jonston's "Historia naturalis" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-25 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 23-25. Recenzowane materiały z konferencji "Słowo i obraz w okresie staropolskim", która odbyła się w dniach 2-4.06.2014 w Krakowie pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+14+3_2016/523481e9-a733-4f82-954f-bdfe760c0bbc#page=9 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi studium przypadku procesu wyboru miedziorytów ilustrujących ostatnią z humanistycznych encyklopedii zoologicznych, Historia naturali Jana Jonstona (Frankfurt, Officina Merianorum 1650-1653). Kompendium opatrzone było ok. 300 tablicami ukazującymi ponad 2'500 stworzeń. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, kto był odpowiedzialny za proces doboru ilustracji - autor, czy drukarz, Matthäus Merian Starszy, tradycyjnie, acz mylnie uznawany za ich jedynego twórcę. Encyklopedia Jonstona stanowi popularno-naukowe dzieło dla młodzieży oparte na starszych kompendiach i traktatach przyrodniczych. Nie tylko tekst, ale też związane z nim dość blisko ilustracje musiały być zarazem tradycyjne, odwołujące się do znanych przedstawień, i atrakcyjne wizualnie, tak, by tematem zainteresować młodych czytelników. Zaczerpnięto je z książek wykorzystanych przez Jonstona - najpopularniejszych dzieł przyrodniczych i podróżniczych - i zaadaptowano do nowego dzieła. Jonston zamieszczał w tekście cytaty z innych kompendiów, zatem ilustracje jego tekstu musiały się do nich odwoływać. Analiza traktatów Jonstona i ich ilustracji sugeruje, że to autor wybrał przedstawienia ze swojej biblioteki, zaś Merian zebrał pierwowzory ilustracji i zadbał o przeniesienie ich na nowe płyty, które zapewniły kompendium Jonstona jego popularność. pl
dc.abstract.en The article is a case study of the process of selecting the engravings illustrating the last encyclopaedia of the humanist natural history, John Jonston's Historia naturali (Frankfurt, Officina Merianorum 1650-1653). Compendium was illustrated by c. 300 plates showing over 2'500 creatures. The article analyses them to determine, who chose the images - author, or printer, Matthäus Merian the Elder, who traditionally, albeit falsely, was considered their sole creator. Jonston created a popular encyclopaedia for schoolchildren and quoted various older treatises. Therefore, not only text, but also illustrations had to be both traditional, and visually appealing to induce the interest in the subject. They were selected from books used by Jonston - popular biological and geographical publications - and adapted to fit the new encyclopaedia. Jonston quoted many sources and illustrations had to relate to them. The analysis of Jonston's treatise and its images suggests that it was the author who chose the main sources of illustrations from his library and Merian only collected the source images and later supervised the execution of new plates that gave the compendium its popularity. pl
dc.subject.pl Jan Jonston pl
dc.subject.pl Matthäus Merian Starszy pl
dc.subject.pl historia naturalna pl
dc.subject.pl XVII-wieczna ilustracja zoologiczna pl
dc.subject.en Jan Jonston pl
dc.subject.en Matthäus Merian rhe Elder pl
dc.subject.en natural history pl
dc.subject.en 17th century zoological illustration pl
dc.description.number 14 (3) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Słowo i obraz w okresie staropolskim pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska