Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Determination of the \it{\eta'}-Proton scattering ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Czerwiński Eryk
Moskal Paweł
Silarski Michał
Bass, S. D.
Grzonka, Dieter
Kamys Bogusław
Khoukaz, Alfons
Klaja, Joanna
Krzemień Wojciech
Oelert, Walter
Ritman, James
Sefzick, Thomas
Smyrski Jerzy
Täschner, Alexander
Wolke, Magnus
Zieliński Marcin

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Czerwiński Eryk
Moskal Paweł
Silarski Michał
Bass, S. D.
Grzonka, Dieter
Kamys Bogusław
Khoukaz, Alfons
Klaja, Joanna
Krzemień Wojciech
Oelert, Walter
Ritman, James
Sefzick, Thomas
Smyrski Jerzy
Täschner, Alexander
Wolke, Magnus
Zieliński Marcin

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Czerwiński Eryk
Moskal Paweł
Silarski Michał
Bass, S. D.
Grzonka, Dieter
Kamys Bogusław
Khoukaz, Alfons
Klaja, Joanna
Krzemień Wojciech
Oelert, Walter
Ritman, James
Sefzick, Thomas
Smyrski Jerzy
Täschner, Alexander
Wolke, Magnus
Zieliński Marcin