Jagiellonian University Repository

Autokreacja Bartłomieja Paprockiego (ok. 1543-1614) w świetle listów dedykacyjnych w "Gnieździe cnoty" oraz "Herbach rycerstwa polskiego"

pcg.skipToMenu

Autokreacja Bartłomieja Paprockiego (ok. 1543-1614) w świetle listów dedykacyjnych w "Gnieździe cnoty" oraz "Herbach rycerstwa polskiego"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska