Jagiellonian University Repository

Odpowiednie stosowanie okoliczności wyłączających odpowiedzialność karna wobec przewinień dyscyplinarnych

pcg.skipToMenu

Odpowiednie stosowanie okoliczności wyłączających odpowiedzialność karna wobec przewinień dyscyplinarnych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska