Jagiellonian University Repository

Józef Kremer (1816-1875) : studia i materiały

pcg.skipToMenu

Józef Kremer (1816-1875) : studia i materiały

Show full item record

dc.contributor.editor Bęczkowska, Urszula [SAP11019484] pl
dc.contributor.editor Kasperowicz, Ryszard pl
dc.contributor.editor Maj, Jacek pl
dc.date.accessioned 2017-02-15T08:08:45Z
dc.date.available 2017-02-15T08:08:45Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-935675-1-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38007
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Józef Kremer (1816-1875) : studia i materiały pl
dc.title.alternative Józef Kremer (1816-1875) : studies and materials pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 536 pl
dc.subject.pl Józef Kremer (1816-1875) pl
dc.description.publication 23 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-935675-2-2 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0